Четверг, Декабрь 12Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

Ключевое слово: PR

КАКВО НОВО МОЖЕ ДА ДАДЕ МЕДИАЛИНГВИСТИКАТА НА „ГАЛВАНИЗИРАЩИЯ КРЪГОВРАТ“ МЕЖДУ ПР И ЖУРНАЛИСТИКАТА?

2017, № 3 (18), Общетеоретические вопросы
В статията се обобщават основните хипотези и модели на взаимоотношенията между ПР (PR) и журналистиката и съвременните им отношения като бизнес към бизнес в условията на „икономиката на вниманието“ според пазарния модел на Щефан Рус-Мол. Процесът на формирането на ПР посланията и на имиджите се характеризира като пресечна точка между ПР, журналистиката, медиите и медиалингвистиката. При интенцио-нално-стилистичния подход към професионалния стил на PR-специалистите трябва да се вземат предвид изключителната особеност на субекта на ПР като институция, а също въздействията на дигиталната култура, инфилтрирането и премоделирането на писмените и говоримите езици в интернет (М. Дуеи). След анализ на 34 наградени български PR-проекта се стига до извода, че медиалингвистиката може да допринесе за по-високата ефективност на ПР. Abstract WHAT IS THE NEW CONTRIBUTION OF MEDIA LINGUISTICS TO THE “GALVANISING CIRCLE” BETWEEN PR AND JOURNALISM? The article summarizes the basic hypoth...

УБЕЖДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОПЫТ ИНТЕНЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Статья 2

2015, № 2 (8), Понятия, категории, методики анализа в медиастилистике
В статье рассматриваются речевая специфика убеждающих текстов, функционирующих в сфере связей с общественностью. Характеризуя интенциональность текстотипов, автор выявляет ее отражение в речевой структуре текстов. Во второй статье рассматривается жанр имиджевой статьи. Анализируются речевой жанр и речевые действия, в которых воплощается интенциональность жанра. Abstract PERSUASIVE TEXTS IN PUBLIC RELATIONS: AN INTENTIONAL STYLISTIC ANALYSIS. Article 2 The article describes persuasive genres functioning in the sphere of public relations. Exploring the intentionality of such texts, the author reveals how their intentional traits can be traced in their structure and verbal means used. In the second paper image articles are analyzed. Об авторе Алексей Александрович Горячев, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета E-mail: aga@list.ru  About the author Alexe...

УБЕЖДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОПЫТ ИНТЕНЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Статья 1

2015, № 1 (6), Медиатекст: структура, композиция, векторы обновления
В статье рассматриваются специфика убеждающих текстов, функционирующих в сфере связей с общественностью. Характеризуя интенциональность данной группы текстов, автор выявляет отражение их интенциональных качеств в композиции и речевой структуре текстов. В первой статье рассматриваются жанры кейс-стори и заявления для СМИ. Abstract PERSUASIVE TEXTS IN PUBLIC RELATIONS: AN INTENTIONAL STYLISTIC ANALYSIS. Article 1 The article describes persuasive genres functioning in the sphere of public relations. Exploring the intentionality of such texts, the author reveals how their intentional traits can be traced in their structure and verbal means used. In the first article press statements and case stories are analyzed. Об авторе Алексей Александрович Горячев, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университетаE-mail: aga@list.ru About the author Alexey Alexandrovich Goryach...