Воскресенье, Май 19Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

Метка: aesthetics

Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna

2018. Том 5, № 3, Общетеоретические вопросы
Artykuł przedstawia wyniki badań nad kategorią estetyzacji w telewizji. Autorkę interesuje jedno z trzech pasm telewizyjnych: właściwe programy polskich stacji. Pozostałe to pasmo komercyjne reklam i pasmo autopromocji. Celem jest zbadanie sposobów manifestacji estetyczności, zjawisk jej pokrewnych a być może antynomicznych w ikonosferze wybranych gatunków telewizyjnych. Autorka przyjmuje za prawdziwe stwierdzenie Welscha, że bez wątpienia jesteśmy dzisiaj świadkami boomu estetyki, którego zakres sięga od indywidualnej stylizacji poprzez kształtowanie wyglądu miast i ekonomię po sferę teorii. Coraz więcej elementów rzeczywistości jest przekształcanych estetycznie. Materiał stanowią filmy telewizyjne, reportaże i bajki dla dzieci. W artykule rozpatruje się kategorie: estetyzmu jako manifes

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: ЛИНГВОФИЛОСОФСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

2017, № 1 (16), Обзоры и рецензии
Рецензия на книгу: Кайда Л. Г. Эстетический императив интермедиального текста : лингвофилософская концепция композиционной поэтики. М. : Флинта : Наука, 2016. 128 с. Рецензия посвящена монографии Людмилы Григорьевны Кайды, в которой предложены размышления о композиционной поэтике интермедиального текста. Уникальность данного издания определяется установкой автора на постижение одного из значительных явлений русской словесности в свете современной теории коммуникации. Abstract INTERMEDIAL TEXT: LINGUISTICS AND PHILOSOPHY READINGS Rev. of the textbook: Kaida L. G. The aesthetic imperative Intermedia text : linguistics and philosophy concept of compositional poetics. Moscow : Nauka, 2016. 128 p. The review is devoted to the monograph of professor Kayda Lyudmila G., in which she