Четверг, 13 июняИнститут «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ
Shadow

Автор: D. Kępa-Figura (Lublin, Polska)

Gry językowe w polskich telewizyjnych serwisach informacyjnych jako przejaw fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej

2018. Том 5, № 3, Функционирование языковых средств в массмедиа
Celem artykułu było zweryfikowanie tezy o fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej. Sposób realizacji tego celu wynikał z przyjęcia założenia, że najbardziej spektakularnym przejawem przemian zachodzących w prasie, radiu i telewizji jest występowanie gier językowych w przekazach traktowanych jako przykłady gatunków informacyjnych. Zgodnie z tym założeniem analizie poddano telewizyjny serwis informacyjny „Fakty” TVN z 25 czerwca 2017 roku. W wyniku tej analizy dostrzeżono w tym serwisie blisko 50 przykładów gier językowych rozumianych jako działanie, którego punktem wyjścia jest uwypuklenie reguł językowych (systemowych lub użycia) wykorzystywanych do skonstruowania wypowiedzi (lub odebranie danej wypowiedzi jako zwracającej uwagę na te reguły) w celu intensyfikacji procesów odbiorczych i przypisania wypowiedzi funkcji fatycznej. Jak obliczono, gry językowe zawarte były w 67 % wszystkich części składających się na analizowany program i w 73 % tzw. wejść redaktora pr...